Badanie sprawozdań finansowych nie powinno być postrzegane tylko jako spełnienie ustawowego 
obowiązku i powiększenie kosztów naszego klienta, ale powinno dążyć do uwiarygodnienia firmy, jej 
wartości oraz do usunięcia zbędnego ryzyka. 
Świadczone przez nas usługi doradztwa podatkowego rozliczane są w formieryczałtowej, w zależności 
od zakresu zlecenia.  Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od zakresu świadczonych usług. 
Stałe doradztwo oraz przygotowywanie bieżących opinii i porad podatkowych świadczone są na 
zlecenie lub z określonym limitem godzin. 
ABBA sp. z o. o. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
nr ewidencyjny 2898  KRS 0000201036 NIP 118 173 53 19
Nasze usługi  
Kancelaria Biegłych rewidentów ABBA Consulting oferujePaństwu  szereg specjalistycznych usług
 i technik nalitycznych stosowanych aktualnie w świecie przez największe światowe korporacje, 
które obejmują szeroko pojęte doradztwo ekonomiczno-finansowe
Our Services:
 ABBA Consulting offers the customers 
various specialized analytic tools used by 
worlds biggest corporations, which include 
broadly understood economic and financial 
consulting. In order to meet our ustomers 
needs, we provide the following services: 
 Auditing 

Audit and review of financial statemrnts 
Audit of consolidated financial statements  
Preparing issuing prospectus 
Accounting of mergers  
Monitoring of press circulation and 
distribution  
Preparing accounting policy  
Financial consulting 

Company valuation 
Mergers and acquisitions  
Privatisation processes
Financial restructuring
Attracting investors and investments funds
Debt restructuring  
Analyses of investment profitability 
Management accounting systems    
Services in accounting  

Bookkeeping services and tax services
Payroll and social security settlements  
Financial statements and reports 
Internal control support vicea
Offer for tax consulting services
Tax auditing
Tax audits of specific projects
Continuous tax supervision and current tax 
consulting
Assistance in contacts with tax institution
Metods and outline of work realisation
Financial conditions
adres siedziby:
00-654 Warszawaul. Śniadeckich 1-15/1A
tel.( 022) 622 17 88 kom. 504 380 734
e-mail: abba@abba.waw.pl
Piotr Tomala
biegły rewident